Мост над река Владайска при км. 6 + 300 от Северна скоростна тангента гр. София – срок на изпълнение 7 месеца (май 2015/ноември2015)