Жилищна сграда с гаражи и допълващо застрояване за гаражи – ВЕЦ-Симеоново, гр. София – срок на изпълнение 5 месеца (май 2016/септември2016)