През изминалите години нашата фирма успя да придобие необходимия опит и да създаде колектив така, че с високо качество, да изпълнява ремонтни и довършителни работи от всякакво естество.