Подпорни стени – „ул.”Филип Кутев” в участъка от бул.”Черни връх” до ул.”Сребърна”

Период: от 19.08.22 до 23.12.22 g.