Православен храм ‘Св.Пимен Зогравски’ в ПИ 68134.802.2309 част от УПИ I – за църква тп, река и озеленяване, сгради обслужващи парковата функция, тематична градина и паркинг, кв.1, м Дианабад изток, Район Изгрев Столична Община

Период: от 10.05 до 27.09.21