Жилищна сграда с подземен гараж и кулинарен магазин кв. 7, УПИ
V-2174,1279, м.”Кръстова вада”, гр. София“, находящ се в гр. София, ул. Джон Атанасов

Срок на изпълнение 27.04.2017 до 29.12.2017