Спортна зона – Герман от 06.11.2016 до 14.12.2017:
Вид дейност: Реконструкция на санитарни зони