Разширение и частично вътрешно преустройство и реконструкция между оси 1 и 4с4d и между оси А-В7е-9 на Складова база за готова продукция и пакетирани стоки, на административна сграда за управление и площадкова инфраструктура

Период от 28.06.21 до 20.09.21