Еднофамилна къща в кв. Симеоново гр. София – срок на изпълнение 3 месеца (юни 2015/август2015)