Селскостопански подлез при км. 6 + 219 от Северна скоростна тангента гр. София – срок на изпълнение 2 месеца (октомври2015/ноември2015)