Път I-8 “Калотина-П.В. Храбърско” от км 15+500 до км 32+449.08″,”С.С. Подлез при км 15+727″, ”Надлез при км 21+004” от 05.07.19 до …