„Проектиране и строителство на автомагистрала “Струма” Лот 3.1 Тунел “Железница”, с три обособени позиции, за обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел “Железница” и площадка за хеликоптери“

период : от 06.07.20 до ………………….