Подпорна стена дясно платно от км.404+800 до км. 404+900 в обхвата на съоръжение – мост над река Струма при км. 405+300 от АМ Струма Лот 3.3 – срок на изпълнение 50 дни (януари 2017/март2017)