Подпорна стена в жилищен комплекс от затворен тип – с. Владая

Период: 27.07.2022 г. до 29.08.2022 г.