Парк вю 3 – МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ В УПИ III-10133 кв.50, м.”ГГЦ ЗОНА Б-17″, Район Сердика, Столична община/ от 17.12.18 до 25.10.19