Многофамилна жилищна сграда с подземно паркиране и помещение за трафопост в УПИ X -194 (ПИ с инд. по КККР 68134.407.194) кв.559, м. “ГГЦ зона Г-12”, р-н “Оборище”, гр.София