Хидротехническо съоръжение с плажоформиращи и брегоукрепителни функции на морски плаж Аркутино-извършване на строително-монтажни работи за частична реконструкция и частична рехабилитация

Период : от 01.02 до 29.04.21