Свързваща стълбищна клетка с асансьор 19м /185м2/ в Берлин, Германия